За ДОН

мисияМИСИЯ

Разрушаване на мафиотския и задкулисен модел на управление в България, възпитаване на лична отговорност за бъдещето на страната у всички граждани и изграждане на съвременна правова държава с ясна евроатлантическа визия за развитие и просперитет.


мишенаЦЕЛ

Движение Обществен натиск (ДОН) обединява свободни, независими и решителни български граждани за общи действия с цел:

 1. Засилване самочувствието, солидарността, отговорността, честта и нетърпимостта към престъпления у всички български граждани, без разлика от вяра, пол и етнос.
 2. Въвеждане и прилагане на лустрационно и антимафиотско законодателство с цел хора, свързани с бившата Държавна сигурност, със специалните служби на други държави, заемали номенклатурни длъжности в БКП до 1990 г. да не могат да бъдат назначавани или избирани на държавни и общински постове.
 3. Приемане на нова Конституция с цел извършване на промени в устройството на държавата, на партийната система и на взаимовръзките между отчетливо разделени и прозрачно работещи законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
 4. Премахване на всички материални и духовни символи, свързани с престъпното минало и управление на комунистическата партия в България.
 5. Премахване на давността и разследване на престъпленията срещу личността и човечеството, извършени от комунистическия режим до 1990 г. с цел пълно изясняване на историческата истина.
 6. Премахване на давността за престъпления, довели до придобиване на материални и финансови облаги от длъжностни лица По високите и средните етажи на властта след 1990 г.
 7. Създаване на институционални условия за закрила и насърчаване на свободната инициатива и спазване правилата на лоялната пазарна конкуренция.
 8. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на Русия срещу България и премахване на енергийната зависимост от нея.
 9. Укрепване позицията на България в ЕС и НАТО като достоен и сигурен съюзник.
 10. Приемане на Национална стратегия за развитие на страната в институционален, икономически, социален и културен аспект, и формиране на законодателството, съобразено с приоритетните цели в Стратегията.

регРЕГИСТРАЦИЯ


докторВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ

 • Устав на ДОН
 • Правилник за дейността на ДОН
 • Решения от Общи събрания
 • Годишни декларации и отчетни документи
 • Покани за Общи събрания

съветУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Манол Глишев – съпредседател
 • Кирил Чуканов – съпредседател
 • Димитрин Вичев – съпредседател
 • Георги Мишев – член на УС
 • Боян Бонев – член на УС

експертЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Членове на Експертния съвет са изтъкнати български специалисти и общественици, поканени в лично качество, с решение на УС на ДОН и приели мисията и целите на ДОН като своя кауза.

 • Васил Филипов – консултант Енергийна сигурност
 • Георги Кушвалиев – консултант Медийни стратегии

присъединитеЧЛЕНСТВО В ДОН

Вие може да бъдете част от екип смели и почтени граждани, борещи се за демократична европейска държава. Станете член на ДОН и участвайте пряко в обсъждането, гласуването и изпълнението на решенията на Движението. Като редовен член вие ще може да участвате в събранията определящи политиката и дейността, както и да избирате и да бъдете избиран в органите за управление на ДОН.

Изпратете ни писмо с кратка автобиография на нашия e-mail: gdonbg@gmail.com . Ще ви изпратим формуляри за кандидатстване. След събеседване ще внесем кандидатурата ви за обсъждане и приемане от УС.