ГРАЖДАНСКИ КОНВЕНТ

На 12 март 2016 г., във Видин „Движение Обществен натиск“ и Гражданско движение „БОЕЦ“  подписаха Меморандум за съвместни действия срещу задкулисния, мафиотски модел на управление на България. Двете сдружения учредиха Конвент за сътрудничество и оформяне на общи действия, инициативи и политика по насърчаване на гражданската активност. ГД „БОЕЦ“ и Движение „Обществен натиск“ приканват всички независими организации и граждани да се присъединят към Конвента чрез подписване на Меморандума.


memo МЕМОРАНДУМ

council СЪВЕТ НА КОНВЕНТА

speak ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И ПРАЩАНЕ НА e-mail : conventbg@abv.bg

Образец на Декларация за присъединяване на НПО регистирано по ЗЮЛНЦ

Образец на Декларация за присъедниняване на неформална група или инциатива

Образец на Декларация за присъединяване на частно лице


facebook Може да ни намерите и във FacebookГраждански Конвент