ВТОРО ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ ОТНОСНО ОТКАЗА МУ ДА УВАЖИ ИСКАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ МИТИНГ, ПРОВЕДЕН НА 12.03.2017 Г. В ЗАЩИТА НА ОТЕЦ ПАОЛО КОРТЕЗИ

Господин Президент, Ние, гражданите, присъствали на Митинга в подкрепа на отец Паоло Кортези и против ксенофобията и нацизма, и членовете на  Движение Обществен натиск, сваляме доверието си от Вас. Това е резултат от Вашето нежелание да уважите искането ни и да отправите Обръщение към нацията, което е Ваше право и задължение съгласно Конституцията на Република[…]